Kursusoversigt

Min selvledelse - 8. januar 2021

Velkommen

Velkommen E-selvledelse
Praktisk info.
5:28
Før vi går i gang... Lav et sted hvor du samler dine svar, spørgsmål og tanker
Makkerskaber
Præsenter dig selv
Book din 1:1 samtale, når du vil, blot inden 21. 6.2021
Webinar 8.januar 2021
Webinar 8. januar 2021 Velkommen
31:22

Uge 1 - Hvornår lykkes du?

Når man leder sig selv, er det ofte kun en selv, der har det fulde overblik over hvad og hvor meget man selv præsterer. Vi har samtidig hver i sær forskellige billeder af hvad vi selv synes det er at lykkes når vi leder os selv. Jeg deler nogle af disse forskellige vurderinger. 

Hvad vil det sige for dig at lykkes som selvleder
Min oplevelse af at lykkes...
0:56
Misforståelsen opgavemængde og at lykkes som selvledende medarbejder
Opgavemængder og det at lykkes...
1:59
Gode fremtidsbilleder er med til at bestemme din oplevelse af at lykkes
Fremtidsbilleder og at lykkes
2:23
Hvad er en god arbejdsdag for dig
Hvordan ser din gode arbejdsdag ud?
2:19
Zoom uge 1 Lykkes 15012021
Webinar 15. januar 2021 Lykkes
31:47

Uge 2 Kendte udfordringer i selvledelse? Hvilke kender du?

Der er flere kendte udfordringer når du har selvledelse som vilkår. Det er vigtigt du kender disse, således at du kan genkende dem som noget der ikke knytter sig til dig som person - og således ikke er din "skyld"  - men som du skal have en strategi til at møde mulighedsfuldt. Vi ser hvad forskning på området siger. Ser hvilke du kender...

Test dig selv!
Kendte udfordringer i selvledelse - hvilke udfordringer kan du genkende fra din hverdag?
31:47
Webinar uge 2 kendte udfordringer 22012021
Webinar 22. januar 2021 Kende udfordringer
30:31

Uge 3 Frustrerende kollegaer – eller – fantastiske kollegaer?

Vi kommer alle på arbejde for at lykkes. Alligevel er samarbejde med kollega noget der kan både være en gave eller irritere os stærkt. Hvad skal der til for at være en professionel kollega og ansat - hvad skal man stille op med forpligtelsen til at samarbejde med alle på sin arbejdsplads?

Moderne professionelle kollegaer
Vi skal hjælpe hinanden til at lykkes og samarbejde med alle
9:34
Virtuelt samarbejde  Min Selvledelse
Virtuelt samarbejde
3:06
Selvledelse og Corona  - Egenomsorg og samarbejde
Coronahjemsendelse og selvledelse
15:34
Selvledelse i team brug hinanden til sparring på selvledelsesvilkår og værktøj
Samarbejde i team
2:14

Uge 5. Prioriter!

Prioritering er en tilbagevendende udfordring for mange selvledere uanset hvilket område eller branche du er ansat i. Vi kigger på prioritering og forskellige prioriteringsstrategier og hvad de forskellige strategier har af fordele og ulemper. Så du ikke har en men flere prioriteringsstrategier alt efter dagens udfordring. 

Prioriteringens Schweitzerkniv
Prioriteringens Schweitzerkniv
3:05

Uge 6 Hvad vil det sige at LEDE sig selv i dagligdagen

Selvledelse handler om at lede sig selv i hverdagen, men hvad betyder det engentlig? Og hvilken slags leder er du for dig selv? Og hvad skal man lede sig selv i forhold til? 

Uge 5 at lede sig selv
Lede dig selv... Selvledelsesrefleksion - gør effektiv!
9:11
Strategier i prioritering
Når Planlægningen vælter - hvad er dine strategier?
4:08

Uge 7 Når du mangler tid!

Tid. Ønsket om at få mere tid er stærkt hos de fleste selvledere. I denne uge vil vi kigge på forskellige strategier og værktøjer til at skaffe sig tid i hverdagen. Tid kan opleves meget kort eller lang. Og hvor kommer tiden fra ? Er det noget andre giver os? - Eller tager vi selv tiden?

Essenser - tænk strategisk Skaf tid
Essenser - når mindre giver plads til mer!
15:06
Det gode nej
Uge 6 Når mindre er mere - mit farvorit eksempel
Et enkelt eksempel på brug af Essenser fra virkeligehden
4:49

Uge 8 Hvad skal du bruge din leder til? Har man overhoved brug for en leder?

Ens leder er også vigtig når man er selvleder. Når man leder sig selv bliver ens relation til ens leder forandret. Fra forskning ved vi der er kendte udfordringer i forhold til hvordan selvledere bruger deres leder. I denne uge kommer et par værktøjer og viden om hvordan du kan bruge din leder på en ny måde til gavn for jer begge. 

Uge 7 Dialog med din leder
Dialog med din leder skal give dig rum, retning, ro og afklaring
13:21
Ekstra materiale - en sorterende dialog med din leder

Uge 9 Slås du også med dig selv?

Vi ved fra forskning at det at give sig selv skylden når noget er svært eller ikke lykkes er meget almindeligt for selvledere - for hvem skal man ellers give skylden? I denne uge vil vi kigge nærmere på det at tvivle, skæde ud, presse og underkende sig selv i sit selvledende arbejde. Vi vil også se på forkellige måder man kan forstå og møde denne udfordring på. Vi bestemmer jo ikke over vores tanker. 

Uge 9 Slås du også med dig selv ind i mellem
Når man arbejder selvstændigt er det nærliggende men ikke meningen at skylde skylden på sig selv
10:12
10 + 2

Uge 10 Den gode hverdag – contra når tingene vælter

Ens egen oplevelse af hverdagen kan skifte i et spilt sekund. Fra dagen er god og mulighedsfuld til den er stresset, overbebyrdet og frustrerende. Vi kigger på hvad der skal til for at få en god hverdag og taler om forskellig måder at få en god ikke stressende, produktiv hverdag uanset den ydre virkelighed. 

Uge 8 Den gode hverdag - contra når hverdagen vælter
Innovatør og udviklingskonsulent
3:02
Uge 8 Hvordan uderstøtter du dig selv venligt
Hvordan kan du understøtte dig selv endnu bedre?
5:52

Uge 11 Når virkeligheden forandre sig...

Dette er den sidste uge i Min Selvledelsesforløbet.  I denne uge vil vi kigge på hvor langt vi er nået på denne rejse? Vi vil kigge på hvad vi har opnået og hvad vi hver i sær stadig skal træne. Og vi vil kigge på de forskellige straegier og opgaver  når nye forandringer kommer fremadrettet - så du hele tiden er klar og egentlig ikke lader dig forstyrre særlig længe af den nye virkelighed. Det er mere en kalibrering af dit  indre - og ydre  - selvledelseskompas 

grib fremtiden

Uge 12 Høst frugterne når du lykkes

I denne uge ser vi på det at lykkes og på forskellige måder at arbejde systematisk med sin selvledelse. Systematik og forskellige måder at bruge systematik kan være en stor gave til at håndtere både en krævende arbejdsvirkelighed.  Jeg vil introducere dig til f.eks. et selvledelseskompas, en uge gennemgang  og du vil bestemme dig for om disse eller hvordan din egen version af at en ugenlig systematik  ser ud. 

Uge 11 Høste frugter og beudre spirer
Uge 11 Quick-guide - Opsummerende pointer alle uger ind til nu og dine svar
1:42
Uge 11 Høste frugter og se spirer
Høst frugter og se spirer
2:45